Wellcome to the school of management in jiangsu university

International PhD & Master Supervisor

International PhD Supervisor

C
D-G
H-K
L
M-S
T
W
X-Y
 • Xu Yuanwang

Z

 

International Master Supervisor

C
 • Chen Yinghua

D-G
H-K
L
M-S
 • Meng Qingfeng

 • Ma Hanwu

 • Qu Yaping

 • Sun Dongying

T-W
X-Y
Z
 • Zhen Meirong

 • Zhang Huaisheng

 • Zhang Xinjie

 • Zhao Guanbing

 • Zhao Xiuli
Copyright:Jiangsu University School of Management Tel:+86-511-88780186 Fax:+86-511-88780186 E-mail:Manager@ujs.edu.cn
Design and development:School of Management